FUTSAL ROTTERDAM

Veilig Sportklimaat (VOG)

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Ontuchtzaken bij verenigingen komen steeds vaker in het nieuws. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.

Als onderdeel van het aannamebeleid worden bij het werven en inzetten van vrijwilligers van Futsal Rotterdam de volgende stappen ingevoerd:

De procedure van het aanvragen van een VOG-verklaring gaat starten bij de bestuursleden. Als dit goed verlopen is en duidelijk is hoe het hele proces in zijn werk gaat, gaan we gefaseerd verder gaan met het aanvragen van de VOG-verklaringen voor alle andere vrijwilligers. Voor nadere informatie kunt u ook alvast kijken op www.nocnsf.nl/vog/veelgesteldevragen

Wij houden jullie op de hoogte van de verdere invoering en informeren jullie nader.

Met sportieve groet,
Bestuur Futsal Rotterdam