FUTSAL ROTTERDAM

Lid worden?

Futsal Rotterdam heeft 3 prestatieve teams op dit moment. Heren 1, Heren 2 en de Vrouwen 1. De overige teams zijn recreatieve teams.

Wil je als team of speler voetballen bij Futsal Rotterdam dan kun je via ledenadministratie@feyenoordfutsal.nl je belangstelling tonen (niet telefonisch). Vergeet niet je gegevens te vermelden, evenals de geschiedenis van clubs waar het team of jij als speler in het verleden hebt gespeeld.

Afmelden kan via ons afmeldformulier.

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier.

Ons KNVB relatienummer:
GDQB70Y

Aanmelden

  Gegevens persoon

  Voor een correcte inschrijving is het van belang dat u invult bij welk team u ingeschreven wilt worden (als dit van
  toepassing is). Schrijft u zich met meerdere personen in voor een nieuw team? Voeg de contactpersoon toe bij uw
  inschrijving.

  De contributie per seizoen (van 1 juli tot en met 30 juni) bedraagt:

  • Senioren (heren en dames) - € 160,00

  • Junioren (KNVB competitie) - € 160,00

  • Schoolsportvereniging - € 185,00

  • Alleen jij bepaalt - € 185,00

  • Jeugdacademie (woensdag en zondag) - € 185,00

  • Combinatie Schoolsportvereniging en Jeugdacademie - € 185,00

  Het lidmaatschap eindigt:

  • door overlijden van het lid;

  • door (tijdige) schriftelijke opzegging van het lid;

  • door opzegging namens TPP / Futsal Rotterdam;

  • door royement.

  Ad c: Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (30 juni van ieder jaar) met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging redelijkerwijs niet verwacht kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een opzegging in strijd met het bovengenoemde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.

  Voor het betalen van de contributie kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

  • De contributie wordt per seizoen, vooraf, na ontvangst van de factuur voldaan (het liefst via automatische incasso);

  • De contributie wordt betaald in vier gelijke termijnen(kan alleen met automatische incasso);

  • De contributie wordt voldaan via het jeugdsportfonds(kijk op rotterdam.jeugdsportfonds.nl of u hiervoor in aanmerking komt).

  Let wel op! Als u de contributie niet heeft voldaan, kunt u ook niet spelen!

  Automatische incasso

  Voor de automatische incasso hebben we de volgende gegevens nodig:

  • Kopie van uw legitimatiebewijs;

  • Uw IBAN (rekeningnummer bij uw bank);

  • Verklaring voor toestemming automatische incasso voorzien van uw naam en handtekening van een meerderjarige (zie hieronder)


  Hierbij geef ik TPP-Rotterdam / Futsal Rotterdam toestemming om de contributie van mijn bankrekening af te schrijven via automatische incasso. Deze contributie mag in zijn geheel of in termijnen worden afgeschreven zoals ik hierboven al heb aangegeven.

  Hierbij verklaar ik tevens dat ik de afgelopen drie jaar géén lid ben geweest bij een andere zaalvoetbalvereniging *)

  *) Indien dit wel het geval is dan dient overschrijving c.q. pupillenverklaring (t/m 12 jaar) te worden aangevraagd bij de KNVB. Het lidmaatschap en speelgerechtigdheid gaat pas in na toestemming van de KNVB. Graag aangeven onderaan bij opmerkingen.

  Boetes opgelegd door de KNVB en/of TPP-Rotterdam worden doorbelast aan de individuele speler of aan het betreffende team.

  Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met het lidmaatschap bij TPP.

  Handtekening
  (indien het gaat om een minderjarige dient er te worden getekend door ouders/verzorgers).