FUTSAL ROTTERDAM

Alleen jij bepaalt wie je bent

Het aantal overvallen in Nederland moet verder naar beneden. Overvallers zijn meestal tussen de 16 en 25 jaar. Alleen jij bepaalt wie je bent, keihard tegen overvallen wil jonge, potentiële daders van het criminele pad houden door hen een alternatief te bieden. Namelijk onder begeleiding van coaches in teamverband sporten bij een vereniging. Op deze manier maken ze kennis met een nieuwe, positieve omgeving en bouwen ze discipline en een dagritme op.

Sportverenigingen in de deelnemende steden verzorgen, ondersteund door 3 Nederlandse topsporters, vele tientallen clinics. Hierna kunnen de deelnemers doorstromen naar een sportvereniging. Het project is gestart in Rotterdam en inmiddels nemen diverse Nederlandse steden met overvalproblematiek deel aan deze aanpak.

Voetbal, honkbal, basketbal en hockey
Overvallers zijn vaak jong en gewelddadig. Hoewel het aantal overvallen sinds 2009 terugloopt, blijft deze ernstige vorm van criminaliteit onaanvaardbaar hoog. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is daarom de campagne ‘Keihard tegen overvallen, alleen jij bepaalt wie je bent’ gestart: jongeren die dreigen af te glijden naar deze vorm van criminaliteit, maken kennis met sport, het sportbedrijf en alle kansen die dat biedt. Vanwege de sociale interactie is er niet gekozen voor individuele sporten maar voor populaire teamsporten: zaalvoetbal, honkbal en basketbal. Op deze manier leren de jongeren samen te werken en krijgen zij verantwoordelijkheidsgevoel. Dankzij de inzet van de coaches leren zij bovendien met autoriteit om te gaan.

Topsporters als ambassadeur
Drie topsporters zetten zich in voor het project. Dit zijn 249-voudig honkbal international Raily Legito, basketballer Chip Jones en topzaalvoetballer Soufiane Touzani. Voor de doelgroep zijn dit absolute voorbeelden. In drie filmpjes confronteren zij de doelgroep. Elk filmpje eindigt met de alleszeggende themaregel ‘Alleen jij bepaalt wie je bent.’ Een sporter die kiest voor een positieve invulling van zijn leven? Of een crimineel met alle gevolgen van dien?

Via een gratis clinic naar sportverenigingen
Natuurlijk blijft het niet bij deze drie filmpjes. De drie topsporters geven in diverse steden gratis clinics. Deze clinics worden georganiseerd in samenwerking met lokale sportverenigingen. Het gaat om vier sporten: basketbal, voetbal, zaalvoetbal en hockey. Dankzij de clinics maken de jongeren kennis met deze sporten. Een intensief begeleidingsprogramma zorgt voor verdere invulling bij een van de deelnemende sportclubs.

Doelgroep gericht zoeken
De doelgroep bestaat uit jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar. Het project richt zich vooral op jongeren in risicogroepen zoals schoolverlaters, werklozen of jongeren zonder startkwalificatie. Er wordt gefocust op die wijken en scholen waar de structuur van sport als vrijetijdsbesteding veelal ontbreekt. Waar veel jongeren in die wijken nu maar ‘rondhangen’ en overlastgevend (kunnen) zijn of worden, is het streven van het project "Alleen jij bepaalt wie je bent" die jongeren een structuur te bieden en naar het sportveld te krijgen. Dit om ook te voorkomen dat deze jongeren ‘doorgroeien’ van hangjeugd naar overlastgevende jeugdgroepen (vernieling, graffiti, etc.) en ultimo naar criminele jeugdgroepen (inbraken, straatroof, overvallen, etc.).

Door ze uit hun dagelijkse routine te halen en een positief alternatief te bieden, verkleind de kans dat zij in aanraking komen met criminaliteit aanzienlijk.

Om de boodschap bij de jongeren te krijgen, worden er drie verschillende spotjes verspreid ingezet. Ze zijn te zien op metrostation Beurs, op RTV Rijnmond, in diverse vestigingen van McDonalds en tijdens de kerstvakantie in de bioscoop. Ook hangen er in de stad posters met hierop de boodschap van de drie topsporters ‘Alleen jij bepaalt wie je bent.’