FUTSAL ROTTERDAM

Sportplusvereniging

Sportplusvereniging

Futsal Rotterdam is Sportplus vereniging. Futsal Rotterdam verzorgt regelmatig trainingen voor cliënten van jeugdzorg instellingen. Het zijn voorbeelden waarbij Rotterdamse sportclubs en maatschappelijke organisaties elkaar vinden om ambities te verwezenlijken die verder reiken dan wat traditionele clubs in huis hebben.

Rotterdam Sportsupport stimuleert en ondersteunt sportverenigingen bij het realiseren van maatschappelijke activiteiten. Een toetsingscommissie bepaalt welke clubs het Sportpluspredicaat ontvangen. Dit toont aan dat de club een gezonde sociale en organisatorische huishouding heeft en succesvolle maatschappelijke activiteiten ontplooit. De commissie bestaat uit afgevaardigden van:

– Kenniscentrum Sport
– Rabobank
– NOC*NSF
– LKCA
– Gemeente Rotterdam
– Thuis op Straat