FUTSAL ROTTERDAM

Ook Futsal Rotterdam neemt maatregelen naar aanleiding van een besmetting

Helaas hebben wij moeten constateren dat ook wij nu als vereniging te maken krijgen met het Coronavirus en alles wat dit voor een vereniging kan betekenen.

Wij zijn genoodzaakt en voelen ons verantwoordelijk om de nodige stappen te nemen. Om deze reden hebben wij met verschillende instanties contactgezocht en de kwestie volledig doorgesproken.

In overleg zijn de volgende maatregelen voor nu getroffen:

  1. Heren 1 komt tot en met zondag 23 augustus niet in actie;
  2. Heren 2 en de damesselectie komen tot en met vrijdag 21 augustus niet in actie;

Dit betekent dat alle oefenwedstrijden tot bovengenoemde data worden geannuleerd.

We houden rekening met de nodige incubatietijd betreffende mogelijk “nauwere” contacten voor de herenselectie, en voorzorgsmaatregelen voor de heren 2 en damesselectie. Deze maatregelen zijn besproken en in overleg met de daarvoor bestemde en ondersteunende organisaties (GGD, Rotterdam Topsport en Sportsupport) genomen. Een en ander op basis van de contacten met ons besmette lid. We willen bij deze ook benadrukken dat het besmette lid geen onderdeel is geweest van de wedstrijdselecties de afgelopen twee oefenwedstrijden.

Mochten in deze periode nog andere besmettingen zich voor doen dan zal het bestuur hierop naar eer en geweten reageren en de verantwoordelijkheid nemen.

Het enige uitgangspunt wat nu rest is het optreden van griepachtige verschijnselen. Zodoende hierbij het verzoek naar een ieder bij koorts/hoesten/niezen/geur&smaakverlies vooral thuis te blijven en je preventief te laten testen. Tegelijkertijd ook een beroep op het gezonde boerenverstand om te letten op de algemeen geldende maatregelen.

Met deze richtlijnen en adviezen is het mogelijk om geplande activiteiten als trainingen en oefenwedstrijden weer doorgang te geven zoals nu gepland staat. Het bestuur van de verenging hoopt dat er geen verdere aanleiding zal zijn om op dit besluit terug te moeten komen.

Geniet met volle teugen, maar vergeet de veiligheid niet! #staysafe

Het bestuur