FUTSAL ROTTERDAM

Nieuw bestuur voor Futsal Rotterdam

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 5 september werd het nieuwe bestuur gekozen door de aanwezige leden.

De volgende personen zijn gekozen:

  • Sharon van Zadelhoff – Voorzitter
  • Bob Kool – Secretaris
  • Melanie Peltzer – Penningmeester
  • Jeffrey Keim – Bestuurslid jeugd
  • Marco Hendriks – Bestuurslid Maatschappelijk

De notulen van de ALV wordt op korte termijn naar de leden verzonden.