FUTSAL ROTTERDAM

Corona update: Geen publiek meer bij wedstrijden

De coronamaatregelen zijn flink aangescherpt. Er mag niet meer met publiek worden gespeeld. Om dit te verduidelijken heeft de KNVB een vaak gestelde vragen lijst opgesteld. De belangijkste vragen hebben we voor jullie op de website geplaatst.

Blijven de amateurvoetbalcompetities doorgaan ondanks de extra aangekondigde maatregelen?
Ja. Alle amateurvoetbalcompetities in zowel het veld- als zaalvoetbal blijven ook de komende drie weken doorgaan volgens het huidige speelschema.

Het is veilig en verantwoord om te blijven voetballen, mede dankzij de protocollen die de afgelopen periode zijn opgesteld en uitgevoerd om een verantwoorde sportbeoefening mogelijk te maken en te houden.

Ook is het geen garantie dat er over drie weken wel weer met publiek gevoetbald mag worden. Daarom blijven we voetballen, zolang het mogelijk en verantwoord is.

Geldt de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten ook voor de sport?
Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel.

Dit betekent dus dat iedereen na afloop van de training/wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaat.
Zij blijven dus ook niet kijken naar een andere training/wedstrijd na afloop omdat zij dan worden gezien als toeschouwers.

Is het toegestaan om naar de regio de randstad af te reizen voor het spelen van een voetbalwedstrijd?
Ja. Voor het beoefenen van sport gelden voor deze regio’s geen reisbeperkingen.

Wie is verantwoordelijk voor de handhaving op de coronamaatregelen bij verenigingen?
In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd vooraf, tijdens en na de wedstrijd. Wijs hiervoor een ‘corona-coördinator’ aan (in het geval van de recreatieve teams van Futsal Rotterdam is dit de aanvoerder / contactpersoon van het team). Die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5m niet goed in acht nemen.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club tijdens de wedstrijd, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de sporthal te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie?
Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen.

Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

Personen die met de official mee willen komen worden gezien als publiek, zij zijn dus even niet welkom in de sporthal.

Stuurt de KNVB de komende weken waarnemers, rapporteurs, scheidsrechterbegeleiders e.d. naar wedstrijden?
Ja. Waarnemers, rapporteurs, scheidsrechterbegeleiders e.d. blijven wedstrijden bezoeken. Dit vanwege hun rol rondom de organisatie van wedstrijden en het waarborgen van de continuïteit van het voetbal.

Zijn geblesseerde spelers welkom op de sportaccommodatie om wedstrijden te bekijken?
Nee. Geblesseerde spelers nemen geen deel aan de wedstrijd en hebben geen noodzakelijke rol bij het organiseren van de wedstrijden en zijn daarom niet welkom op de sportaccommodatie.

Topsportcentrum

Toegang tot en gebruik van Topsportcentrum Rotterdam

  • Alle sportwedstrijden worden gespeeld zonder publiek, dit geldt voor topsportclubs, amateurclubs en vriendenteams.
  • Ook bij de training mogen mensen niet komen kijken.
  • In onze sporthallen geldt géén maximum aantal sporters dat gebruik mag maken van de zaal.
  • Laat sporters en ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen buiten wachten. Je bent hier als sportaanbieder zelf verantwoordelijk voor.
  • Binnen Topsportcentrum Rotterdam is er een routing aangegeven, volg deze en de aanwijzingen van het personeel!
  • In Topsportcentrum Rotterdam zorgen wij voor desinfectiemiddel voor je handen.
  • Toiletbezoek in de sporthal dient tot een minimum beperkt te worden; vraag sporters zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan.
  • Informeer je teamleden over toegangsregels en gebruik instructies die voor Topsportcentrum Rotterdam gelden (inclusief vereiste gezondheidscheck vooraf, afstand houden en het opvolgen van hygiënische maatregelen).